Tõlketeenused

  • dokumendide tõlge eesti keelest vene keelde (1 lehekülg, 1800 tähemärke) - 10 EUR
  • notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelest vene keelde (1 lehekülg, 1800 tähemärke) - 10 EUR + notaritasu
  • suuline tõlge notari büroos eesti keelest vene keelde (1 tund) - 30 EUR